ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ದಿವಗಂತ ಮಾಧವ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾನಭಾಗ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ : ಉಷಾ ರಾಣೆ

Share happily:

ಕುಮಟಾದ ಕೊಂಕಣ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ದಿವಂಗತ ಮಾಧವ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾನಭಾಗ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಿಚಾರ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Share happily:
Read More